2017-07-27     Aureliusza, Natalii, Rudolfa        
Strona główna -> Porady -> dla nauczycieli -> Ćwiczenia usprawniające funkcje wzrokowe

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE FUNKCJE WZROKOWE


I. Ćwiczenia spostrzegania na materiale konkretnym

1.Rozpoznawanie treści obrazków ukazywanych:

-         w dowolnym czasie,

-         w krótkich ekspozycjach.

2. Dobieranie jednakowych obrazków.

3.Segregowanie obrazków w grupy tematyczne:

-         wyszukiwanie różnic między obrazkami i omówienie ich po pewnej przerwie,

-         wyszukiwanie ukrytych szczegółów, różnic na obrazku.

4.Układanie obrazków po lewej i prawej stronie:

-         określenie położenia obrazka,

-         dobieranie części do całości,

-         układanie obrazków z części (wg wzoru, w oparciu o zapamiętany wzór, bez wzoru).

5. Uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach, obrazkach.

6. Odtwarzanie z pamięci:

-         eksponowanych przedmiotów i wskazanie po krótkiej przerwie miejsca, na którym leżały,

-         dwukrotne przedstawienie tych samych przedmiotów, ale w zmienionych układach

II. Ćwiczenia spostrzegania na materiale abstrakcyjnym

Zapoznanie z podstawowymi figurami geometrycznymi:

1.      Rozpoznawanie figur płaskich.

2.      Dobieranie jednakowych par figur:

-         scalanie figur z części,

-         wypełnianie konturów większych figur mniejszymi,

-         dorysowywanie figur.

3.      Dzielenie większej figury na mniejsze, następnie scalanie lub komponowanie nowych całości.

4.      Różnicowanie i układanie figur geometrycznych pod względem kształtu, wielkości, koloru, kierunku i położenia.

5.      Dobieranie do konturów figur geometrycznych takich samych figur i nakładanie na wzór.

6.      Różnicowanie kształtów literopodobnych.

7.      Graficzne odtworzenie krótko eksponowanej figury.

8.      Zapamiętanie jak największej liczby eksponowanych figur i wskazanie ich po krótkiej przerwie wśród innych figur oraz określenie miejsca ich położenia.

 

9.      Rozpoznawanie znaków informacyjnych dotyczących życia człowieka w środowisku (znaki drogowe, skróty).

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska