2017-07-27     Aureliusza, Natalii, Rudolfa        
Strona główna -> Porady -> dla nauczycieli -> Analiza i synteza głoskowa wyrazów

ANALIZA I SYNTEZA GŁOSKOWA WYRAZÓW – SKOJARZENIE GŁOSKI ZE ZNAKIEM GRAFICZNYM (LITERĄ)


1. Wyodrębnienie początkowej głoski w wyrazie:

-         wskazywanie przedmiotów, których nazwy zaczynają się daną głoską,

-         grupowanie przedmiotów(obrazków), których nazwy zaczynają się taką samą głoską,

-         wyodrębnienie pierwszej głoski z nazwy obrazka, wyróżnianie samogłosek,

-         odróżnianie danych głosek od innych(przez klaskanie, gdy słyszą daną głoskę),

-         słuchowe wyodrębnianie głoski początkowej w dowolnym wyrazie, 

-         tworzenie wyrazów na podstawie podanej głoski początkowej.

2. Wyodrębnianie końcowej głoski w wyrazach:

-         wybór obrazków lub przedmiotów, których nazwy kończą się daną głoską, np.: bat, kot, kret, kogut,

-         rozpoznawanie obrazków i przedmiotów na podstawie podanej głoski końcowej ich nazw, podawanie wyrazów kończących się daną głoską, 

-         grupowanie rysunków, których podpisy kończą się taką samą głoską, np.: waga,, żaba, ryba,

-         dobieranie par obrazków, w których nazwa jednego rozpoczyna się taką samą głoską jak nazwa drugiego(np.: rak-kot).

3. Wyodrębnienie środkowej głoski w wyrazach:

-         dobieranie obrazków , których nazwy (trzygłoskowe) posiadają daną głoskę w środku, np.: a – mak, rak, pas, e – ser, lew,

-         określenie miejsca położenia w wyrazie rozpoznanej głoski,

-         określenie miejsca danej głoski w wyrazach dłuższych np.:

 

d                                                      w 

 

budowa                                        rower

 

pomidor                                       owoce

 

wiadro                                          drzewo

 

mydło                                           sowa

 

-         rozpoznawanie głoski powtarzającej się w wyrazie np. : fajka, bajka, maska, koło.

4.  Kolejne wydzielanie głosek w wyrazach:

-         wyodrębnianie podanej głoski w różnych pozycjach wyrazów,

-         układanie wyrazów z podanymi głoskami,

-         liczenie głosek w wyrazach,

-         wyszukiwanie wyrazów posiadających daną głoską.

5.  Tworzenie nowych wyrazów przez dodanie lub odjęcie głoski:

-         dodanie początkowej głoski ( as – las )

-         odjęcie początkowej głoski ( Alina – lina ),

-         dodanie końcowej głoski ( dom – domy )

-         odjęcie końcowej głoski (koty – kot ),

-         dodanie początkowej i końcowej głoski (las  –  k-las-a ),

-         układanie nowych wyrazów z pierwszych głosek nazw kolejnych obrazków:

-         ryba – autobus – krowa - rak

-         ogórek – kogut – orzechy – oko

-         układanie łańcuszka obrazków wg głoski pierwszej i ostatniej: kosz, szynka, aparat.


Opracowanie Pedagog Barbara Chromińska - Woźniak

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska